(057) 311-5347440 - (057) 313-2190606 - EEUU 6463408292

 
 
  
  
Get Adobe Flash player

REZO A OCHÓSI

IBA OSOOSI

IBA OLOG ARARE

IBA ONIBEBE

IBA OSOLIKERE

ODE ATA MATASE

AGBANI NIJO TO BURU

ONI ODE GAN FI DI JA

A  JUBA

ASE

 

WEB:https://babalawosanteriabogota.com
EMAIL:babalawosanteriabogota@yahoo.com    

                    

COLOMBIA - (057) 3115347440          

                        (057) 3132190606 

EEUU -           6463408292

 

 

 

 

Copyright©2008 WWW.BABALAWOSANTERIABOGOTA.COM - (057) 3115347440 - (057) 3132190606 - EEUU 6463408292- babalawosanteriabogota@yahoo.com