(057) 311-5347440 - (057) 313-2190606- EEUU 6463408292

 
 
  
  
Get Adobe Flash player

 

REZO OCHÚN

 

OSUN AWURAOLU

SERGE  SI  ELEWE ROJU ONIKI

 ATOJOKU AWEDE WE MO

 ENI IDE KI SU OMI A SAN RERE

 ALODE  K´OJU EWUJI O SAN RERE

 ALODE  K´OJU EWUJI O SAN RERE

 ALODE  K´OJU EWUJI O SAN RERE

 O MALE ODALE O SAN RERE

 ASE.

 

WEB:https://babalawosanteriabogota.com
EMAIL:babalawosanteriabogota@yahoo.com    

                    

COLOMBIA - (057) 3115347440          

                        (057) 3132190606 

EEUU -           6463408292

 

 

 

 

Copyright©2008 WWW.BABALAWOSANTERIABOGOTA.COM - (057) 3115347440 - (057) 3132190606 - EEUU6463408292- babalawosanteriabogota@yahoo.com