(057) 311-5347440 - (057) 313-2190606 - EEUU 6463408292

 
 
  
  
Get Adobe Flash player

REZO A YEMAYÁ

agbe ni igbe´re ki yemoja ibikeji odo

aluko ni igbe´re k´losa , ibikeji odo

ogbo odibere  i igbe´re k´oniwo

omo at´orun gbe ´gba aje ka´ri w´aiye

olugbe-rere ko , olugbe-rere ko , olugbe-rere ko ,

gbe rere ko ni olu-gbe-rere

ase

WEB:https://babalawosanteriabogota.com
EMAIL:babalawosanteriabogota@yahoo.com    

                    

COLOMBIA - (057) 3115347440          

                        (057) 3132190606 

EEUU -           6463408292

 

 

 

 

Copyright©2008 WWW.BABALAWOSANTERIABOGOTA.COM - (057) 3115347440 - (057) 3132190606 - EEUU 6463408292 - babalawosanteriabogota@yahoo.com